لوگوی موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی کساء

 Toolbar
  • Display
  • Grid
    کوچک
    متوسط
    بزرگ
    خیلی بزرگ
مرتضی حیدری آل کثیر سرفه خونین تفنگی در باد
سرفه خونین تفنگی در باد سرفه خونین تفنگی در باد
مرتضی حیدری آل کثیر خورشید در عبای تو پیچیده است
خورشید در عبای تو پیچیده است خورشید در عبای تو پیچیده است