لوگوی موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی کساء

 Toolbar
  • Display
  • Grid
    کوچک
    متوسط
    بزرگ
    خیلی بزرگ
کامران شرفشاهی

کامران شرفشاهی

1438779648 social style 1 rss 1438779444 phone 1438779590 email 1438779205 Instagram 1438779313 Google Plus 1438779290 Twitter 1438779237 Facebook

کامران شرفشاهی، منتقد شاعر و مدیرمسئول انتشارات (تجلی مهر) است. او در12اردیبهشت ماه سال1340در محله سرسبیل تهران که امروز رودکی نام دارد متولد شده و اولین کتاب خود را تحت عنوان گزیده ادبیات معاصر از دریچه انتشارات نیستان منتشر کرده است.

 

ادامه بیوگرافی ...