لوگوی موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی کساء

قطعه این قدما

خواننده: حسن رضایی

شاعر: قاسم صرافان

تنظیم: امید رهبران

تاریخ انتشار: شنبه, 22 آبان 1395
تعداد بازدید: 496 بار